Kontakty

Jan C. Löbl

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta umění a designu

Ateliér Oděvní a textilní tvorby

jan.c.lobl@seznam.cz